+32 (0) 476/450.689 annick@a-vastgoedpartners.be
Selecteer een pagina

Professionele begeleiding voor al uw vastgoedzaken

Ik help u professioneel verder waardoor U een verhoogde slaagkans bekomt van uw te verwezenlijken doelstellingen. Dit realiseren wij door een unieke behandeling van elk dossier, toegepast op de hedendaagse wetgeving.

Vanaf nu hebben we ons werkgebied uitgebreid en kan u al onze panden terugvinden op de website van www.arcade-vastgoed.be

Contacteer Annick

Tel: +32 (0) 476/450.689
Email: annick@a-vastgoedpartners.be
BIV: 501667

AANKOOP OF VERKOOP VAN EEN EIGENDOM

Aankoop :  heel belangrijk, koop ik aan de juiste prijs? Zijn er bouwovertredingen? Hoeveel bedragen de totale kosten voor de aankoop?

Verkoop : Allereerst is het van belang dat u weet wat u verkoopt? Is uw eigendom vergund? Is de grond wel bouwgrond? En is deze gelegen in een goedgekeurde verkaveling? Hoeveel is mijn woning waard? Bent u in het bezit van de juiste documenten bij verkoop ?

Wij stellen alles in het werk om een oplossing te bieden op de vele vragen.

i

AANVRAGEN VAN DE NODIGE DOCUMENTEN

Bij verkoop/verhuur:

EPC, Electriciteitskeuring, OVAM bodemattest, kadastrale gegevens en stedenbouwkundige inlichtingen.

Huur of verhuur

U wilt uw eigendom verhuren en u wilt uw belangen als verhuurder beschermen in een wettelijk huurcontract.  Hoe lang wenst u te verhuren of welk is het verschil tussen een huurcontract van korte duur, onbepaalde duur of levenslang? Wie betaalt welke kosten en hoeveel bedraagt de waarborgsom? Wij bieden u een complete huurbegeleiding.

ONTWIKKELEN EN BEGELEIDEN VAN BOUWPROJECT

Wenst u zelf een bouwproject op te starten en wenst u hierbij begeleiding, voor de ontwikkeling, de coördinatie, de verkoop of de verhuur ervan?

l

OMSTANDIGE PLAATSBESCHRIJVING

Met een omstandige plaatsbeschrijving opgesteld door een vastgoedexpert staat alles duidelijk op papier en worden zo alle problemen vermeden. Samen met het huurcontract zorgen wij dat de plaatsbeschrijving geregistreerd is.

BEPALEN VAN DE JUISTE HUURSCHADE

Bij het verlaten van het huurpand, dient er een plaatsbeschrijving bij uittrede opgemaakt te worden.

Hiervoor zal de expert instaan voor het bepalen van de juiste huurschade.

ONAFHANKELIJKE WAARDEBEPALING

Om uw eigendom te kunnen verkopen, helpen wij u met het maken van een deskundige waardebepaling.

TAXATIES VAN UW ONROEREND GOED

Bij overlijden, onverdeeldheid of echtscheiding:

Wensen wij u onpartijdig te adviseren omtrent de waarde van uw onroerend goed.

7/7 Staan wij te uwer beschikking voor al uw vastgoedadvies

Via telefoon, e-mail, internet of op afspraak: wij bieden onze klanten een optimale service aan. Vanaf nu hebben we ons werkgebied uitgebreid en kan u al onze panden terugvinden op de website van www.arcade-vastgoed.be

Annick Buysse - BIV 501667 : voor al uw vastgoed advies

Privacybeleid

BIV 501667 – Sinds 6 september 1993 dient elke vastgoedmakelaar immers geregistreerd te zijn. Zonder dit biv-nummer mag hij of zij geen vastgoedactiviteiten uitvoeren. U kunt deze lijst van erkende vastgoedmakelaars steeds consulteren op www.biv.be. BIV Plichtenleer Toezichthoudende overheid :

Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B, 1000 Brussel- België